Je luk zbraň?

Střelná zbraň je dle zákona o zbraních (č. 119/2002 Sb.) definována jako „zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu, zkonstruovaná pro požadovaný účinek na definovanou vzdálenost.“ Luky a kuše (s napínací sílou nad 150 N, tedy 33,7 lbs; 1 lb = 4,448217 N) jsou řazeny mezi zbraně kategorie D.

Držení takových luků a kuší je podmíněno plnoletostí. Dle § 15, čl. 1) zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům.

Luk do síly tahu 33,7lbs je tedy běžným sportovním náčiním a jeho užívání zákon o zbraních neupravuje. Pokud je síla tahu nad uvedenou hodnotu, je třeba do zákona nahlédnout a dozvědět se více: co držitel takového luku nesmí, popřípadě musí.

Je např. povinen zabezpečit luk proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Nošené nebo přepravované zbraně /…/ musí být pod neustálou kontrolou jejich oprávněného držitele. Držitel pak nesmí následující:

  • zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném,
  • zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, /…/

I když nakládání s luky do uvedené síly zákon neupravuje, lze i s nimi způsobit škodu či zranění. Základním pravidlem je soudnost, opatrnost a selský rozum. Brát s sebou luk s nasazenou tětivou na oslavu do restaurace není jeden z těch dobrých nápadů. Pokud má luk sejmutou tětivu a je uchovaný v pouzdře, nelze proti jeho nošení (téměř kamkoliv) nic namítnout. Ušetřete si zklamání a nepříjemnosti a nepokoušejte se brát si luk (byť v pouzdře) na palubu letadla!

Použití luku předpokládá plné duševní zdraví, aby nemohlo dojít k ohrožení dalších osob. Chystáte-li se střílet z luku na vlastní zahradě, je třeba zajistit absolutní bezpečnost ve smyslu spolehlivého zachytávání letících šípů. Pokud se chystáte trénovat na sousedově louce nebo pokoseném záhumenku, měli byste jej požádat o souhlas.

Zejména je třeba dbát na bezpečnostní odstup po stranách terčovnice a za terčovnicí. Je nutné vyloučit, aby se v rizikové zóně mohl neočekávaně vyskytnout náhodný kolemjdoucí. Berte též ohled na ochranu přírody. Volit si za cíl zdravé stromy, mraveniště nebo dokonce živá zvířata je zcela nemyslitelné! Pokud Vás láká střelba na zvěř, volte speciální zvířecí 3D terče.

Pokud se při Vaší lukostřelbě objeví policie a zjistí, že Váš luk či kuše nedosahuje stanovené síly tahu, pokuste se policistovi svou případnou neznalost zákona vysvětlit a případně ho nechat si vystřelit. Pamatujte, že policista může Vaší aktivitu na veřejnosti v každém případě omezit či docela zakázat, pokud na místě vyhodnotí Vaše počínání za nebezpečné.

Pokud se lukostřelbě chcete věnovat více, radíme Vám vstoupit do lukostřeleckého spolku ve Vašem okolí. Členství v lukostřeleckém spolku skýtá mnohé výhody, jako je např.:

  • vlastní střelnice, která je pro střelbu mnohem pohodlnější a bezpečnější
  • rada odborníka vždy po ruce, členové spolku vesměs rádi poradí, střelba pro Vás bude větším požitkem
  • poznání nových lidí stejného zájmu, zažijete s nimi více legrace (než o samotě někde na větrném poli)
  • účást na turnajích v lukostřelbě