Rozdíl mezi materiály tětiv Dacron a FastFlight

Na trhu je dnes již více moderních materiálů na výrobu tětiv do luků. Mezi nejběžnější patří Dacron a FastFlight. Jaký je ale mezi nimi rozdíl? Je možné na luk nasadit Tětivy z obou materiálů?

Rozdíl těchto materiálů je především ve faktoru natažení (tuhosti). FastFlight je tvrdší, tužší – má nižší faktor natažení. Tětiva z tohoto materiálu je tudíž rychlejší – šíp je tedy vymrštěn vyšší rychlostí.

Dacron je zpravidla tlustší než FastFlight je ale při lukostřelbě tišší.

Pozor! FastFlight ale není vhodný pro každý luk. Jeho tuhost způsobí, že je energie z napruženého ramene luku přenesena na šíp během konce výstřelu efektivněji. Ramena luku (a zejména jejich konce) jsou tak více namáhána, což každému luku nemusí dobře svědčit.

Každý luk jistě pár výstřelů s FastFlight snese, ale okamžik, kdy je zátěž materiálu příliš vysoká a luk vám praskne nebo se zlomí.

Lze všeobecně říci, že pro starší / tradiční luky či moderní luky tradičních konstrukcí a materiálů je vhodnější Dacron. Urychluje šípy sice o něco pomaleji, je ale k luku šetrnější. Luk s touto tětivou Vám pak spíše promine menší chybičky při střelbě.

Tětiva FastFlight stresuje luk více, zato na šíp dokáže přenést energii efektivněji. Rychlejší šíp pak může létat po plošší balistické křivce. Větší namáhání luku může při intenzivním používání vést k výkyvům jeho jinak stabilních vlastností.

Na téma výhod a nevýhod mezi těmito dvěma materiály existuje v internetu mnoho diskusí a lze tu filozofovat donekonečna. Proto prosím tento krátký text berte spíše jako malý příspěvek do diskuse.