Jaká je minimální hmotnost šípu?

Šíp by měl pro každý luk dosahovat minimální hmotnosti, aby Váš luk netrpěl. Příliš lehký šíp má stejný efekt, jako střelba naprázdno, která luku ubližuje.

Již před lety se výrobci luků dohodli na následujícím pravidle:

min. hmotnost šípu = 5-6 grain / lb síly tahu

Kupříkladu do luk o síle tahu 60 lb by tedy měly přijít šípy o min. hmotnosti 300 grain (19,44 gramu).

1 grain = 0.06479891 gram

Pokud jsou Vaše šípy pod limitem a přesto je chcete použít, obstarejte jim těžší hroty!